Politica utilizare cookie

POLITICA

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Introducere

Această politică privind date personale („Politica”) are ca scop să vă informeze despre practicile noastre privind strângerea, folosirea și partajarea unor date personale pe care ni le puteți transmite. Citiți cu atenție întregul document. Legislația UE (Regulamentul UE 2016/679/27) și cea românească se aplică procesărilor noastre de date personale. Această politică se aplică clienților, vizitatorilor precum și utilizatorilor site-urilor noastre.

Date cu caracter personal : reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul de date cu caracter personal SC PLAZA HOTELS SRL, cu sediul în Str. Ghe. Rostogolea, nr.12, Bucuresti, sector 6, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/7495/2011, având CUI RO28646975,

Durata prelucrării

Datele personale colectate de operator vor fi prelucrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică.

            Astfel, datele dvs. vor fi prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, respectiv pe toată durata executării contractuluiprivind serviciile de rezervare/cazare/evenimente.

       Ulterior incetarii executarii contractului, în cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

            Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comercială vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

Categorii de destinatari: pentru  a va oferi serviciile specifice societatii noastre datele personale vor putea fi comunicate în măsura în care acest lucu este necesar ori aprobat următoarelor categorii de destinatari:

– subcontractanți și furnizori ai operatorului în vederea executării contractului, respectiv în vederea furnizarii serviciilor solicitate  (cum ar fi, dar fara a se limita la: furnizori de servicii IT, servicii de contabilitate, servicii medicale, furnizori de servicii de plata/bancare).

– paterneri de afaceri- în anumite cazuri, societatea noastra poate colabora cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte;

organizatori de evenimente- cu ocazia unor evenimente de grup ( ex. Onomastici, conferinte etc.)- pentru planificarea  evenimentului pot fi partajate cu organizatorii/participantii acestor evenimente.

– autorități și/sau instituții publice pentru:

(i) respectarea dispozițiilor legale,(ii) pentru motive de interes public

Dorim să vă asigurăm că în orice dintre cazurile de mai sus, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv. Totodată ne vom  asigura că  transmiterea de date personale în conformitate se realizează numai conform legislației în vigoare și în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță.

Companiile destinatare care prelucrează date cu caracter personal in cadrul UE/SEE se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și operatorul. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a contractului va fi necesar transferal datelor personale către destinatari din afara UE /SEE, vom solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale în conformitate cu cerințele legislației europene.

 1. Ce informații strângem despre dvs?

Orice informaţie referitoare la clienții ( vizitatorii si oaspetii) hotelului, a căror date sunt furnizate  în vederea rezervarii și cazarii in cadrul hotelului, in vederea rezervarii spatiilor pentru organizarea de evenimente ( onomastici, conferinte, traininguri, evenimente de familie, etc).

Accesând site-urile noastre și navigând prin ele, unele informații pot fi strânse în mod pasiv (adică, fără sa ni le trimiteți în mod activ) prin diferite metode, cum ar fi adrese internet protocol (IP), cookies, tag-uri și colectare de date de navigare.  De asemenea colectăm informații de la dvs. prin rezervarile lansate de dvs, prin întrebări specifice adresate dvs., și prin datele pe care ni le trimiteți sub formă de e-mail și formulare.  În unele locuri ale site-urilor, completarea unor date poate fi necesară pentru a avea acces la opțiuni specifice.

 Pentru respectarea obligațiilor juridice și pentru executarea contractelor, păstrăm de asemenea date personale în aplicațiile noastre interne, de exemplu numele, date de identificare- CNP, adresa, numărul de telefon și adresa de email ale clientilor.

Informatiile colectate pot include

 • Date de identificare si contact (nume, prenume, CNP, adresa email, număr telefon, adresa postală,);
 • Date demografice (data si locul nașterii, sex, adresa poștală, naționalitate );
 • Date de logare în cont (username și parola);
 • Date și informații financiare: Numărul cardului de credit și de debit sau alte date de plată
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului, );
 • Date despre comportamentul on line si preferințele dvs: paginile pe care le vizitați în site-ul nostru;
 • Date sensibile . Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice,confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât la cererea dvs. in vederea asigurarii unor servicii care corespund cerinţelor dvs speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dezabilități, etc.).

Dacă trimiteți orice date personale despre alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu această Politica de confidențialitate.

3 Folosirea informațiilor. Tipuri de date obligatorii/voluntare

Scopul colectarii datelor este:

3.1.Furnizarea serviciilor pe care le solicitați. Utilizăm datele personale și alte date pentru a furniza serviciile pe care le solicitați, inclusiv:

 • Pentru ofertarea si efectuarea rezervărilor – informațiile administrative, disponibilitate servicii/camera, plata, confirmările sau mesajele înainte de sosire, organizare evenimente și pentru a vă oferi alte informații despre zona hotel/salile de evenimente
 • Pentru cazare- procesare plata, eventuale anulari, servicii de relații cu clienții
 • Pentru informarea dvs. In calitate de client asupra serviciilor contractate si a gestiona relația contractuală cu dvs,

3.2 Executarea marketing-ului serviciilor si produselor noastre:

 • trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
 • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului

Cu excepția cazurilor altfel indicate, putem folosi datele dvs pentru a îmbunătăți si  personaliza serviciile în funcție de preferințele dvs,  pentru obiective de marketing și cercetare comunicări de marketing și oferte promoționale, studii de piață sau studii de asigurare a calității și pentru alte scopuri definite în această politică.

Dacă vă abonați la alertele trimise prin e-mail, colectăm adresa dvs. de e-mail. Această adresă se folosește doar pentru informarea pe care ați cerut-o. Dacă doriți să vă dezabonați, o puteți face în orice moment folosind indicațiile din fiecare e-mail pe care îl primiți, sau prin trimiterea unui e-mail la office@hotelwestplaza.ro .

Folosirea datelor dvs. Persoanle in scopurile mai sus indicate are ca temei juridic – executarea relatiei noastre contractuale, respectarea anumitor obligatii legale si/sau consimtamantul dvs. dupa cum urmează:

Datele personale furnizate de dvs, precum

 1. Datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, CNP, serie, număr act de identitate si alte date din actul de identitate)
 2. Date de contact adresa de e-mail, telefon fix/mobil, fax
 3. Adresa de domiciuliu/facturare/corespondență

Sunt necesare pentru pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea modificarea sau încetarea contractului, factuare, încasare, răspunsuri la reclamații. Refuzul dvs, in calitate de persoană vizată de a furniza aceste informații determină imposibilitatea operatorului de a furniza serviciile.Totodată, având în vedere faptul că în formularul de anunțare a sosirii și plecării, necesar a fi completat în momentul în cazarii, trebuie introduse anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, în cazul în care nu veți completata acele câmpuri obligatorii, vom fi in imposibilitate de a vă caza în hotel.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs .

Date personale precum

 1. Date de consum
 2. Date de localizare
 3. Date tehnice
 4. Date comerciale

Vor putea fi prelucrate în următoarele scopuri

pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea modificarea sau încetrea contractului, facturare, încasare, răspunsuri la reclamații., furnizare serviciu relații clienti (caz in care nu pot fi refuzate), transmitere notificări, informări, oferirea de servicii, comunicări comerciale, personalizarea ofertei de produse, transmise prin orice mijloc de comunicare (apeluri, scrisori, corespondență electronica, mesaje sms, mesaje TV),  cercetarea de piață, studii si statistici interne, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul și activitatea clientului, etc .

Persoanele vizate isi pot retrage oricand consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru scopurile de marketing prin transmiterea unei cereri scrisei la adresa Str. Ghe. Rostogolea nr.12, Bucuresti, sector 6, sau a unui email la adresa office@hotelwestplaza.ro sau prin apelare la nr de telefon +40736632375. Retragerea va fi inregistrata imediat.

 1. Drepturile persoanelor

 Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de a fi informat/ dreptul de acces, articolul 13-15 GDPR)- ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces- dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere/ dreptul de a fi uitat, articolul 17 GDPR), atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat, v-ați exercitat dreptul la opoziție sau v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),În aceast caz, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri: aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza

 consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa Str. Gheorghe Rostogolea nr. 12, Bucuresti, sector 6 si/sau la adresa de e-mail  office@hotelwestplaza.ro.

De asemenea, clientul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

5.Securitate

Întrucât confidențialitatea datelor dvs. personale este importanta, luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale pe care ni le încredințați, împotriva pierderii, abuzului, publicării neautorizate, alterării sau distrugerii: revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.Nicio comunicare prin internet nu este 100% sigură sau fără riscuri. Un e-mail trimis la/ sau dinspre site-uri și aplicații nu poate fi sigur. dvs. trebuie să evaluați cu grijă ce date ne trimiteți prin e-mail. Dvs. aveți responsabilitatea să asigurați securitatea parolelor, ID-urilor sau altor funcții de acces pe care le folosiți cu site-urile și aplicațiile. Site-urile pot conține linkuri sau trimiteri către alte site-uri. Noi nu putem controla site-uri terțe și această politică nu le este aplicabilă. Vă ȋncurajăm să citiți politica de confidentialitate și de cookie-uri pentru fiecare site pe care îl vizitați.

Acest document poate fi revizuit din când în când. Sunteți de acord că politica revizuită vi se aplică, de aceea trebuie să-l consultați periodic pentru a vedea condițiile actuale.